Tarieven lidmaatschap:

Contributie: per jaar € 125,00
10 maandelijkse termijnen van € 12,50

De contributie dient per de 1e van die maand overgemaakt te worden.
In juli en augustus hoeft er geen contributie betaald te worden.

Er bestaan een mogelijkheid om subsidie voor het lidmaatschap aan te vragen.
Deze dient u zelf aan te vragen bij het jeugdfonds sport en cultuur U kunt bij het fonds informeren of u hiervoor in aanmerking komt.
Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie verwijzen wij u naar de website van het jeugdfonds sport en cultuur. www.jeugdfondssportencultuur.nl

Sponsoring/donateurs:

Iedere bijdrage voor de vereniging is welkom, zie ook menu Sponsoren.
Vrienden van Giullare: Jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,00 inclusief toegangskaart voor de musical.