Privacy beleid van Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare.
De bescherming van uw gegevens is voor Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare van groot principieel belang. Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Verder willen we u informeren over uw rechten. Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare, gevestigd te Rozenburg ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
privacy@giullare.nl
De secretaris van de vereniging is de functionaris gegevensbescherming.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: De website giullare.nl is informatief en verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens zoals hiervoor genoemd. De website giullare.nl toont uitsluitend persoonlijke gegevens in de vorm van voor- en/of achternaam en activiteit/evenementen foto’s met een journalistiek en artistiek karakter.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (basis ledenadministratie). Het publiceren van foto’s gemaakt tijdens diverse verenigingsactiviteiten. De website giullare.nl heeft een fotoalbum met foto’s van personen tijdens de musical of andere activiteiten Alle gepubliceerde activiteit/evenementen foto’s zijn gemaakt op basis van de grondslag het “Gerechtvaardigd belang” met verwerking in het kader van journalistieke, artistieke uiting, vrije meningsuiting en/of geen belang van de
geportretteerde of diens nabestaanden en/of zich hiertegen verzetten. Verenigingsfeesten en activiteiten met geportretteerde jeugdleden worden uitsluitend met eenmalige schriftelijke toestemming van de ouders/voogden gepubliceerd. De geportretteerde kan te allen tijde een verzoek indienen voor het verwijderen van de foto(s) via: pricay@giullare.nl

4. Geautomatiseerde besluitvorming: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, deze website is uitsluitend informatief. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare) tussen zit.

5. Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Personal computer(s) voor beheer van de ledenadministratie en webhosting, laatste zonder data opslag ed.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt de gegevens laten wijzigen en/of verwijderen. Reservekopieën in onze back-upsystemen worden automatisch met een zekere vertraging gewist.

7. Delen van persoonsgegevens met derden: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto’s van activiteiten/evenementen worden gedeeld via de website.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare maakt geen gebruikt, via haar website, van cookies. Echter de fotoalbums zijn bij ondergebracht, deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: privacy@ciullare.nl
Na uw verzoek sturen wij u een email met daarin de opdracht te bevestigen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Rozenburgs Jeugdmusicalkoor Giullare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via:
privacy@ciullare.nl

Laatste update: 02 februari 2021